30
مزایده فروش
سپتامبر 2, 2019
آئین ها و مراسم محرم
سپتامبر 5, 2019

 در گذشته به دلیل وجود مزارع گسترده در روستا  برج های کبوترخانه زیادی در اطراف وجود داشت در سال های اخیر بسیاری از این برج ها از بین رفته و هم اکنون  پنج برج کبوتر خانه  شامل سه برج بزرگ و دوبرج کوچک در مزارع اطراف طاد وجود دارند. برج های کبوترخانه با مصالح خشت ودر فرم مدور وبه صورت خمره ای یا سیلندی شکل ساخته شده اند. هر برج کبوتر دارای  یک ورودی کوتاه و هزاران لانه کبوتراست. یکی از ویژگی های شاخص برج های بزرگ روستای طاد  وجود سه طبقه در این برج هاست که تاکنون در هیچ  یک از برج کبوترخانه ی شهرستان فلاورجان دیده  نشده است .