30
انتخاب پیمانکار
آگوست 31, 2019
مناقصه خرید
سپتامبر 2, 2019

به جرات می توان گفت که بیشترین خانه های تاریخی و بافت ارزشمند قدیمی به اذعان میراث شهرستان فلاورجان در روستای طاد قراردارند . این خانه ها عموما متعلق به دوران صفویه ، قاجاریه و پهلوی هستند. تمامی خانه ها با مصالح خشت و ملات گل و گچ وبراساس وضعیت اقلیمی منطقه ساخته شده اند. دارای یک ورودی با سردری زیبا می باشند. این سردر دارای دو سکوی پیر نشین در طر فین ، طاقی زیبا وتزئینی و دری چوبی و نفیس است . پس از سردر هشتی خانه قراردار واز طریق دهلیزی کوتاه به حیاط خانه مرتبط می گردد. خانه عموما رو به جهت قبله ( جنوب غرب) قراردارند تا در زمستان ها از گرما  موجود نهایت استفاده را ببرند ودر تابستانها از خنکای هوا لذت ببرند.  حیاط خانه ها وسیع و معمولا به حوض یا غچه ای زیبا مزین شده است. هر خانه دارای اتاق های پنج دری ( سفره خانه) اتاق های سه دری، اتاق خواب، پستو، بالاخانه، مطبخ و زرزمینی برای انبار غذا وغلات بوده است. برخی از خانه های موجود چون خانه های جعفری دارای تزئینات وآرایه های زیبای نقاشی، درهای چوبی نفیس و ازاره های سنگی می باشند.