30
پارک روستا
سپتامبر 6, 2019
اطلاعیه شماره یک
سپتامبر 12, 2019

روستای طاد مدفن دو تن از بزرگان مذهب تشیع به نام های امامزاده شمس الدین و سید عرب است. شاه شمس الدین در میانه یکی از قبرستان های تاریخی و قدیمی روستای طاد در جهت جنوب غرب روستا قراردارد.  شجره نامه سنگی این امامزاده نیز اثر شاخص و کم نظیر است که نسب دقیق امامزاده را با خط شکیته نستعلیق بر سطح سنگ حجاری نموده اند و بر مزار امامزاده نصب شده است. ساختمان قدیمی امامزاده تخریب شده اما محجر چوبی و نفیس آن سالم مانده است.  مدفن امامزاده سید عرب نیز در قبرستان داخل روستا در نزدیکی مسجد جامع قراردارد. بقایای از یک بنای تاریخی ومذهبی در نزدیکی گذر باغشاه در روستای طاد وجود دارد که در بین مردم به مسجدی معروف است . بخش باقی مانده  آن  بخشی از محراب مسجد یا بقعه ای متبرک است که با خشت ساخته شده است.  با توجه به شواهد تاریخی، ارتفاع بلند بنا، شباهت مقرنس کاری محراب آن با بنای تاریخی بقعه پیر بکران، به احتمال زیاد بنای کنونی مسجدی در روستای طاد متعلق به دوره ایلخانی است.