30
مراسم جشن و پایکوبی
سپتامبر 5, 2019
بقاع متبرک طاد
سپتامبر 7, 2019

این روستا دارای ……..پارک در……. روستا است که در سال ……… توسط دهیاری  با هزینه ای بالغ بر …………. میلیون ریال احداث و به مردم ارائه شده است.