30

شهدای روستا

روستای طاد در هشت سال دفاع مقدس حدود  ۵۰ شهید تقدیم  انقلاب نمود ،  همچنین چندین  جانباز  و آزاده  از افتخارات این محل می باشد. روستای طاد مفتخر است به اولین شهید طلبه و دانشجو استان اصفهان شهید مظفر موسوی

 

ردیف
تصویر شهید
نام ونام خانوادگی
نام پدر
ت تولد
تاریخ شهادت
عملیات
محل شهادت
۱  شهید اکبر انصاری قنبر علی ۱۳۶۲ ۱۳۶۳  عملیات بدر  
۲ شهید اسماعیل عباسی شکر اله ۱۳۴۴ ۱۳۶۱ سانحه رانندگی  
۳  سهید محسن شریف زاده یداله ۱۳۴۸ ۱۳۶۵ شلمچه  
۴  شهید یداله طالبی شکراله ۱۳۴۷ ۱۳۶۲ عملیات خیبر – جزیزه مجنون  
۵    شهید ناصر کبیری حیدر علی ۱۳۴۰ ۱۳۶۱ شلمچه  
۶     شهید مرتضی باقری حیدر ۱۳۳۸ ۱۳۶۱   جبهه خونین شهر  
۷  شهید محمد کیانی مرتضی ۱۳۴۷ ۱۳۶۵ پادگان آموزشی  
۸    شهید محمد کاظم باقری باقر ۱۳۴۱ ۱۳۶۱ حین انجام وظیفه روستای طاد  
۹  شهید محمد علی طالبی رمضان ۱۳۴۱ ۱۳۶۲  عملیات والفجر ۴ – مریوان  
۱۰  شهید محمد جعفری قربانعلی ۱۳۴۲ ۱۳۶۲  عملیات والفجر ۴ – مریوان  
۱۱  شهید عباسعلی جعفری قاسمعای ۱۳۴۳ ۱۳۶۵  عملیات والفجر ۸  
۱۲  شهید صفرعلی جعفری حیدر ۱۳۴۲ ۱۳۶۷  فاو  
۱۳  شهید سعید طالبی یعقوب ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ بیت المقدس – فتح خرمشهر  
۱۴  شهید رجبعلی سلیمانی براتعلی ۱۳۱۴ ۱۳۶۱ عملیات فتح المبین  
۱۵  فرمانده شهید ذکریا طالبی قرباعلی ۱۳۴۲ ۱۳۶۲   عملیات قادر  
۱۶  شهید خیراله باقری حسین ۱۳۳۶ ۱۳۶۱  بیت امقدس – فتح خرمشهر  
۱۷  شهید خسرو شریف زاده خلیل  ۱۳۴۳ ۱۳۶۰  طریق القدس – بستان  
۱۸   شهید جمشید کاظمی  رجبعلی ۱۳۵۵ ۱۳۸۲  در حین انجام ماموریت انتظامی  
۱۹  شهید اصغر جعفری علی ۱۳۴۲ ۱۳۶۵  کربلای ۵  
۲۰  شهید هاشم جعفری کریم  ۱۳۳۸ ۱۳۶۰  دارخونین  
۲۱  شهید محمد صادق صالحی حسین ۱۳۳۹ ۱۳۶۳  عملیات بدر  
۲۲  شهید محمد جعفری محمود      کرخه  
۲۳  شهید سعید حدادی حسین  ۱۳۴۹ ۱۳۶۶  سردشت  
۲۴  شهید حمیدرضا صالحی محمد حسین ۱۳۴۹ ۱۳۶۵   شلمچه  
۲۵  شهید امیرحسین سلیمانی شهید رجبعلی سلیمانی ۱۳۴۴ ۱۳۶۲ جزیزه مجنون عملیات خیبر  
۲۶  شهید ناصر طالبی قربانعلی ۱۳۴۲ ۱۳۶۲  ذوالفقاریه آبادان  
۲۷  اولین شهید طلبه و دانشجوی استان اصفهان شهید مظفر موسوی حسین ۱۳۲۳ ۱۳۴۲  قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲ تهران  
۲۸   شهید محمد رضا وهمن حسین ۱۳۴۵ ۱۳۶۶  میمک  
۲۹  شهید غلامحسین شریف نژاد یحیی ۱۳۴۲ ۱۳۶۱

 پاسگاه شرهانی

 
۳۰  شهید عبدالعلی باقری قاسم   ۱۳۶۱  بیت المقدس – فتح خرمشهر  
۳۱  شهید مهدی چاووشی سید مصطفی ۱۳۴۵ ۱۳۶۲  مریوان  
۳۲  شهید اسداله انصاری نعمت اله ۱۳۴۲ ۱۳۶۳  سردشت – درگیری با کومولو   
۳۳  شهید محمود جعفری کریم ۱۳۴۲  ۱۳۶۰   ثامن الائمه  
۳۴  شهید جاویداثر نادر طالبی ناصر قلی ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ رقابیه عملیات فتح المبین  
۳۵  شهید بهمن طالبی احمد ۱۳۳۳ ۱۳۶۱   بیت المقدس – فتح المقدس  
۳۶  شهید نعمت اله صالحی  تقی ۱۳۴۲ ۱۳۶۳ پیرانشهر  
۳۷  شهید بنی اله طالبی فرج اله ۱۳۴۷ ۱۳۶۶ والفجر ۱۰ فاو
۳۸  شهید مهددی جعفری مرادعلی ۱۳۴۱ ۱۳۶۲  فکه  
۳۹  شهید حسن حدادی حسین ۱۳۴۲ ۱۳۶۲ قصر شیرین  
۴۰  شهید حبیب اله محمدی مرتضی  ۱۳۴۷ ۱۳۶۷  شاخ شمیران