30

مراکز آموزشی دولتی

 • مراکز آموزشی روستای داد به شرح زیر می باشد:

  روستای طاد دارای دو واحد مهد کودک، دو واحد مدرسه ابتدایی و سه دبیرستان و یک واحد هنرستان به شرح زیر می باشد.  بنابراین روستا از جهت خدمات آموزشی نیازهای اهالی را به خوبی برطرف کرده تنها در واحد پسران دوره دوم بایستی برای تحصیل به روستای سهروفیروزان مراجعه کنند.

   

  مشخصات مراکز آموزشی روستا
  تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
    دبستان پاسداران در واحد پسران       
  دبستان علامه طباطبائی در واحد دختران      
   دبیرستان شهید جعفری نوبت اول پسران      
    دبیرستان صدیقه کبری در نوبت اول دختران      
    دبیرستان پروین اعتصامی در نوبت دوم دختران      
    هنرستان پسرانه خیر ساز بانو طالبی      
    مهدکودک فرشته ای آسمانی  سرکار خانم درودگر    
    مهد کودک فندق سرکار خانم جعفری