30

مراکز فرهنگی

  • کتابخانه و اماکن فرهنگی 

در حال حاضر در سطح روستای طاد یک واحد مجموعه فرهنگی و کتابخانه عمومی ولی عصر و یک واحد کتابخانه عمومی مسجد ابوالفضل موجود می باشد.

 

مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  کتابخانه عمومی مسجد ابوالفضل      
  کانون فرهنگی و کتابخانه عمومی ولی عصر      
  کانون فرهگی- هنری علی بن موسی الرضا