30

اماکن مذهبی

  • مسجد و حسینیه 

روستای طاد دارای ۴ واحد مسجد و حسینیه می باشد

  • امامزاده 

یک امامزاده قدیمی به نام امامزاده شمس الدین طاد از نوادگان امام زین العابدین (ع) ، در بافت روستایی طاد وجود دارد 

مشخصات مراکز دینی روستا
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
امامزاد شمس الدین روستای طاد      
 مسجد جامع طاد      
 حسینیه امام خمینی      
  مسجد حضرت ابوالفضل      
  مسجد المهدی      
  مسجد صاحب الزمان      
پایگاه بسیج شهید هاشمی نژاد طاد      
  پایگاه بسیج خواهران فضه طاد