30

انجمن ها و باشگاهها

در حال حاضر روستای طاد دارای یک واحد خانه ورزش روستایی، یک زمین چمن مصنوعی و یک ورزشگاه چند منظوره در حال احداث را دارا می باشد. به طور کلی اماکن ورزشی ۱/۲ درصد از محدوده زیستی روستا را شامل می شود.

 

مشخصات انجمن های فعال  روستا
تصویر عنوان انجمن نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
         

 

مشخصات باشگاههای فعال  روستا

تصویر عنوان باشگاه نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
باشگاه ورزشی ماهان طاد اصفهان       
تیم تکواندو شهدای طاد      
تیم فوتبال انصار طاد      
تیم والیبال بانوان طاد      
تیم فوتبال مسجد جامع طاد