30

محصولات

 

مشخصات محصولات تولیدی  روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات
محصولات رزاعی شامل گندم، جو،برنج و سیب زمینی و پیاز    
محصولات باغی شامل میوه های هسته دار از جمله هلو    
  محصولات دامی و لبنی     
  صنایع دستی شامل قالی بافی    
صنایع دستی فیروزه کوی و قلم زنی، خاتم