30

اماکن تفریحی روستا

در سطح روستای طاد سه پارک بوستان بسیج، پارک حمام قدیمی و پارک کوهستانی فضایی مناسب جهت تفریح جوانان و روستاییان فراهم آورده است علاوه بر آن وجود دو رشته کوه در اطراف روستا نیز زمینه های کوه پیمایی را برای جوانان فراهم آورده است. زمین چمن مصنوعی - زمین فوتبال آسفالت و مجموعه ورزشی روستا نیز می توان زمین های سرگرمی و تفریح روستاییان را فراهم سازد.