30

گالری تصاویر

مسجد جامع طاد
زمین چمن مصنوعی طاد
برج های کبوتر بزرگ طاد
طبیعت طاد
خانه تاریخی
خانه های تاریخی طاد
برج های کبوتر کوچک طاد
خانه تاریخی
امام زاده شمس الدین
ساخت خانه روستایی طاد
طبیعت طاد
برج کبوتر بزرگ طاد
پارک کودک
بانک تجارت طاد
پارک کوهستانی
پایگاه اورژانس 115 طاد
مسجد حضرت ابوالفضل
پست بانک طاد
بانک کشاورزی طاد
مراسم پر شور شام غریبان روستای طاد
خانه تاریخی
سنگ قبرقدیمی
حمام بزرگ طاد
نمای بیرونی حمام تاریخی طاد
خانه اریخی
کوچه های طاد
previous arrow
next arrow
 
مسجد جامع طاد
زمین چمن مصنوعی طاد
برج های کبوتر بزرگ طاد
طبیعت طاد
خانه تاریخی
خانه های تاریخی طاد
برج های کبوتر کوچک طاد
خانه تاریخی
امام زاده شمس الدین
ساخت خانه روستایی طاد
طبیعت طاد
برج کبوتر بزرگ طاد
پارک کودک
بانک تجارت طاد
پارک کوهستانی
پایگاه اورژانس 115 طاد
مسجد حضرت ابوالفضل
پست بانک طاد
بانک کشاورزی طاد
مراسم پر شور شام غریبان روستای طاد
خانه تاریخی
سنگ قبرقدیمی
حمام بزرگ طاد
نمای بیرونی حمام تاریخی طاد
خانه اریخی
کوچه های طاد
previous arrow
next arrow