30

اولویتهای عمرانی روستا

 

اولویت های عمرانی روستا
عنوان پروژه محل اجرا نوع فعالیت بخش اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری
طراحی هندسی گره های ترافیکی مبادی ورودی روستا 

  ایمن سازی    
در نظر گرفتن کاربری های اداری و خدماتی         
توسعه مسکونی         
شکل گیری فعالیت های اشتغال زا درآمدزا   اقتصادی     
ایجاد کشتارگاه بهداشتی، ورزشگاه، کتابخانه عمومی و …        
ارائه طریق مناسب به منظور دفع آبهای سطحی در هنگام بارندگی و جلوگیری از سیلاب    زیست محیطی    
ایجاد سیستم جمع آوری و دفع زباله های روستا         
احداث بناهایی مقاوم در برابر زلزله        
اجرای شناژهای عمودی و افقی در ساختمانها        
ایجاد  خاک ریز در قسمتهای سیل گیر        
ایجاد سیل بند و تغییر جهت آبهای روان         
تاسیس زیربنایی(فاضلاب)         
حصارکشی و محصورنمودن فضاهای خدماتی         
گازرسانی به روستا و انجام اقدامات لازم