30

آب و هوا

 

نوع اقلیم روستا نیمه خشک می باشد.  این منطقه دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و خشک است.  متوسط رطوبت نسبی هوا نیز 46 درصد اندازه گیری شده است. متوسط دمای روستا 9/13 درجه سانتی گراد می باشد که کمترین دما برابر با 9/1 درجه سانتی گراد و مربوط به دی ماه و بیشرین دما نتعلق به تیرماه با 7/25 درجه سانتی گراد می باشد. میزان بارندگی سالیانه در روستا نیز حدود 148 میلیمتر در یک دوره ده ساله گزارش گرده است که سبب می گردد جز مناطق خشک دسته بندی گردد. بیشترین میزان بارندگی در روستا نیز مرتبط با آذرماه با 8/26 میلیمتر و کمترین آن مربوط به خرداد ماه با 7/0 میلیمتر بارنگی می باشد. بادهایی که در روستا و منطقه اطراف می وزند عموما شامل موارد زیر می باشند:

  • نسیم کوه و دشت که در شبها از سوی کوه به دشت و روزها بالعکس می وزد.
  • بادهای باران آور غربی که مختص ایران بوده است و عامل اصلی بارش در این منطقه می باشد و بیشستر در فصول سرد سال وزیده و سبب بارش می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 12 =